Back to Top

otwarta edukacja

posticon Kursy

DrukujE-mail

Ekonomia Godnego Społeczeństwa   Zapraszamy do zapoznania się z kursem e-learningowym poświęconym społecznej gospodarce rynkowej, pod tytułem "Ekonomia Godnego Społeczeństwa". Zapraszamy do pierwszej części kursu. Ze wstępu: Obecny kryzys został okrzyknięty „kryzysem systemowym”. Ale co to konkretnie znaczy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest zrozumienie istoty tego systemu oraz skonfrontowanie go z możliwymi alternatywami. Tymczasem z różnych materiałów edukacyjnych możemy się dowiedzieć jak ten system działa, ale nie znajdziemy tam odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak? (Gdyby Hitler wygrał wojnę, to zapewne równie oczywiste dla edukatorów byłaby wyższość rasy germańskiej). Krytyczna analiza jest niezbędna, aby ustalić, w czym leży zasadniczy problem. Bez tego może dojść do skrajności: wzburzone społeczeństwa dokonają całkowitej destrukcji (rewolucji), która może mieć trudne do przewidzenia skutki. Miliony ludzi na całym świecie żyje i pracuje, nie odczuwając w znaczącym stopniu zniewolenia przez system. Nie jest on więc z gruntu zły, tylko wymaga poprawy. Powinniśmy precyzyjnie ustalić w jakich aspektach. Strona kursów: www.otwartaedukacja.pl/moodle

posticon Otwarta Edukacja

DrukujE-mail

  W nowoczesnym społeczeństwie częściej występuje wymiana wiedzy, niż proste jej przekazywanie. Sprzyjają temu procesowi otwarte zasoby edukacyjne. Przy ich tworzeniu często zaangażowani są także uczniowie, studenci, czy specjaliści z różnych dziedzin. Jednym ze źródeł takich zasobów jest portal http://otwartaedukacja.pl/moodle

posticon EDUKACJA DLA ROZWOJU

DrukujE-mail
Społeczeństwo sieci wymaga nowych metod nauczania. Tradycyjny model hierarchiczny zostaje zastąpiony modelem skupionym na uczniu. Następuje indywidualizacja nauczania i zmienia się rola nauczyciela. Nie jest on w pierwszym rzędzie źródłem wiedzy, ale przewodnikiem i pomocnikiem.  Nauka indywidualna oraz kształcenie w rodzinie nie są uzupełnieniem tradycyjnej edukacji, ale stają się jej elementem.   Zobacz prezentację przygotowaną przez Andrzeja Madeja.