Dostępne kursy

Celem kursu jest z jednej strony wyjaśnienie elementarnych pojęć, które są używane w medialnych doniesieniach dotyczących gospodarki, a z drugiej strony przeciwstawienie się uprawianej przy tym propagandzie. 

Tytuł nawiązuje do znanego cyklu publikacji „Dla idiotów” (choć angielskie „dummies” raczej należałoby tłumaczyć terminem „płytka wiedza” niż „idiota”). Autor nie jest ekonomistą. Jest informatykiem, który całe zawodowe życie zajmował się projektowaniem, implementacją, wdrażaniem i eksploatacją systemów dla przedsiębiorstw. W takim działaniu wiedza nie może być płytka, gdyż system informatyczny musi działać poprawnie w zmieniającym się środowisku. To nie jest możliwe do osiągnięcia bez wydobycia tego, co w wykonywanych operacjach jest istotą rzeczy.

 


Współczesny kryzys wymaga od nas, aby na drodze interdyscyplinarnych poszukiwań, znaleźć rozwiązania optymalne dla godnego społeczeństwa. Celem niniejszego kursu jest zarysowanie punktu wyjścia. Prezentacja trendów rozwoju i dostępnych możliwości organizacyjnych, technicznych i ideowych.

(C) Galicea 2014-2015

Zazwyczaj kursy programowania są prowadzone w sposób systematyczny. Wielość technologii informatycznych używanych w dużych projektach sprawia, że opanowanie tej sztuki wymaga wiele czasu. Istnieje jednak „droga na skróty”, którą pójdziemy w czasie tego kursu.

Będziemy budować serwisy internetowe metodą „zwinną”, która daje szybkie efekty. A szczegóły techniczne będziemy poznawać przy okazji.

Używając analogii budowlanych: nie będziemy uczyć się układania cegieł, tylko budowania domów! Czy to możliwe? Przyjdź i się przekonaj!

Już na pierwszych zajęciach stworzymy funkcjonalny portal!

Tego nie nauczysz się na zajęciach szkolnych / akademickich!


Początek kursu zostanie ogłoszony - we wrześniu.

Celem tego kursu jest pomoc w praktycznym opanowaniu umiejętności tworzenia złożonych aplikacji biznesowych. Obejmuje on przegląd zagadnień związanych z projektowaniem, pracą zespołową oraz kodowaniem programów. Jest to wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień poruszanych w ramach innych kursów.


Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"

Wprowadzenie do frameworka Yii